5/1 2015

2015 tar en spännande start för PNO då familjeägda Kirk Kapital förvärvar 48 % av PNO

Vi är mycket glada över KIRK KAPITALS inträde eftersom vi är övertygade om att inträdet kommer att bidra till vår strategi och våra mål. Utöver att Kirk Kapital och PNO delar ambitionerna och visionerna för PNO delar de samma familjevärderingar. Vänligen se pressmeddelandet i sin helhet nedan. 

PRESSMEDDELANDE
Måndagen den 5 januari 2015 

KIRK KAPITAL köper 48 % av aktierna i PNO – Nordens största trailerföretag
Investeringsbolaget KIRK KAPITAL A/S har förvärvat 48 % av aktierna i PNO Holding A/S, som med 10.000 trailers är Nordens största företag inom uthyrning, försäljning och service av kvalitetstrailers till transportbranschen.

PNO är ett välskött företag med ett starkt affärskoncept och en unik marknadsposition. Företaget matchar vår investeringsfokus perfekt och det har en fortsatt stor utvecklingspotential som vi ser fram emot att medverka i att realisera de kommande åren” säger Bjarne Ammitzbøll, vd för KIRK KAPITAL A/S.

PNO är ett familjeägt företag som för närvarande genomför ett planerat generationsskifte. Under 2013 nådde PNO:s omsättning en nivå av 600 miljoner DKK och de totala tillgångarna uppgick till 1,6 miljarder DKK. Under de kommande åren kommer företaget att öka omsättningen och intjäningen på de nuvarande marknaderna. Baserat på PNO:s starka kundrelationer kommer verksamheten att utöka och företaget kommer att attrahera nya kunder samt ytterligare utveckla affärsstödjande system.

”Med KIRK KAPITAL får vi en långsiktig och resursstark aktieägare som delar våra strategiska mål för PNO. Vi arbetar konstant med att stärka företagets försäljning och konkurrenskraft genom att utöka vår produktportfölj och förbättra vår service setup för att på det sättet vinna marknadsandelar på existerande marknader. KIRK KAPITALs inträde i ägarkretsen bidrar till att säkra det pågående generationsskiftet och ger oss en starkare grund för utvecklingen som vi avser att genomföra de kommande åren. Jag ser fram emot att tillsammans med KIRK KAPITAL inleda den nästa spännande fasen i PNO:s utveckling” säger Group CEO Jacob Lee Ørnstrand, PNO.

Efter KIRK KAPITALs inträde äger familjen Ørnstrand 52 % av aktierna i PNO. Parterna har kommit överens om att inte ge några upplysningar om transaktionspriset. 

Ytterligare information
Group CEO Jacob Lee Ørnstrand, PNO, tel. +45 2363 6565
Verkställande direktör Bjarne Ammitzbøll, KIRK KAPITAL A/S, tel. +45 3344 5010
 

Om PNO
PNO är Nordens ledande traileruthyrare med cirka 10.000 trailers. Företaget grundades av Per Nelson Ørnstrand år 1975 som ett danskt företag men har i dag huvudkontor i Helsingborg (Sverige). I dag leds PNO av Jacob Lee Ørnstrand som är den andra generationen i familjen Ørnstrand. PNO har egna avdelningar, verkstäder och depåer i Danmark (Horsens och Greve), Finland (Sipoo), Norge (Oslo) och Sverige (Helsingborg, Malmö, Göteborg och Jönköping). Vidare samarbetar PNO med ett stort nätverk av självständiga verkstäder och däcksfirmor i hela Europa. www.pnonordic.com 

Om KIRK KAPITAL A/S
Investeringsbolaget KIRK KAPITAL A/S etablerades 2007 av Gunhild Kirk Johansen och hennes tre söner. De kommersiella aktiviteterna inom sjöfart och flygleasing drivs genom dotterbolagen KIRK Shipping A/S och KIRK Aviation A/S, och därutöver äger Koncernen en bred portfölj av börsnoterade och onoterade aktier, fastigheter samt räntebärande fordringar. Koncernens egna kapital vid utgången av 2013 var 4,2 miljarder DKK. KIRK KAPITAL har under 2014 förvärvat betydande minoritetsposter i servicebolaget Alliance+, shippingbolaget Erria A/S, lekplatsföretaget KOMPAN och nu PNO. www.kirkkapital.dk