24|7 Technical Services

PNO eftersträvar att alltid finnas på plats för att hjälpa och assistera våra kunder. Därför finns vår ”24|7 Technical Service”.

En av våra viktigaste uppgifter är att ta emot alla inkommande samtal och mejl som är breakdown relaterade. Vårt jobb är att behandla alla inkommande samtal från våra kunder. Vi söker snabbt lösningen på kundens problematik, för att fort och effektivt återkomma till kund med en handlingsplan på hur vi bäst möjligt löser uppgiften så att trailer kan fortsätta mot sitt mål.

Vi svarar på alla breakdown relaterade mejl inom 10 minuter samt återkopplar på samtal inom samma tidsram.

Vi har ett stort geografiskt nätverk som är uppbyggt under decennier just för att ha kontroll över dessa situationer, oavsett vart de sker någonstans i världen. Vi talar alltid direkt med verkstäderna för att kapa alla mellanled som så ofta försvårar och förlänger processen.

24_7