Dolly

Dolly är det vanligaste valet vid optimal bil-och trailer trafik och kan kännetecknas med:

  • Kostnadseffektiv lösning för 25,25 transporter
  • Flexibilitet med den internationella trafiken (brobyggare för den europeiska och nationella trafiken)
  • Dolly 2 körhöjder

    Flexibel, både standard och megatrailers

    Lataa PDF