16/9 2013

PNO har nyligen uppdaterat sin hemsida för bättre funktion och användarvänlighet

nyhemsidascreendump

Nu har vi förnyat och uppgraderat vår hemsida så att information om våra produkter och tjänster blir mer lättillgänglig för våra intressenter. Det skall vara lätt att hitta den fakta man söker och likaså enkelt att finna den person med tillhörande kontaktuppgifter som man vill kontakta.  På www.pno.fi finner ni det som är bra att veta, men också det som är trevligt att veta såsom lite om vår bakgrund, våra värderingar, lite om våra partners samt nyheter som löpande publiceras.

Välkomna hit!