17/10 2014

Ytterligare information omkring de norska reglerna för vintertrafik som annonserades den 1 oktober 2014

Genom ett pressmeddelande annonserade den norska regeringen att regelverket kring vinterdäck på tunga fordon kommer att skärpas. Från och med den förste januari 2015 kommer det att ställas krav på att fordonsekipagets samtliga axlar har vinterdäck. Tidigare var axlarna på eventuella påhängsvagnar undantagna från kravet på vinterdäck. Se pressmeddelandet från den norska regeringens här och från norska Vegvesens här.

PNO identifierade tidigt behovet av däck som är anpassade efter de nordiska vinterförhållandena. Redan 2012 initierade vi ett program inom vilket M+S (Mud + Snow) däck har monterats på många av våra trailers samt integrerats som standard i vår utbytesprocess.

Reglerna genererar tyvärr kostnader i form av fler däck, mer arbetskraft samt utökad administration och vi ser det dessvärre som nödvändigt att belasta våra kunder för dessa kostnader. PNO kommer att erbjuda ett servicepaket som innebär att vi monterar däck, godkända enligt de norska reglerna, på trailers när våra kunder efterfrågar denna extra service.

Vänligen notera att PNO ej kan hållas ansvarigt för att på daglig basis kontrollera däckens mönsterdjup eller säkra att godkända typer av däck är monterade på trailern – detta är brukarens ansvar.

Tillgången till vissa däcksstorlekar är ännu osäker varför PNO förnärvarande inte kan garantera full anpassning till reglerna i tid, till dess att de träder i kraft den 1 januari 2015.

Vi ber våra kunder att vänligen kontakta en av PNO:s säljrepresentanter för ytterligare information om priser och tillgången till det, för vintertrafik i Norge, anpassade PNO servicepaketet.

Vänliga hälsningar
Team PNO

Däck640x400px